historia klubu

Akademia Sztuk Walki MICHI została założona przez Sensei Grzegorza Goworka w październiku 1998 roku. Wtedy to Sensei otworzył pierwszą sekcję jako samodzielny instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie. Posiadał wtedy stopień szkoleniowy 1 kyu. Ćwiczyliśmy wtedy Karate Shotokan i uczestniczyliśmy w wielu zgrupowaniach i seminariach m.in. z Shihan Kenneth Funakoshi (9 DAN).

Uczniów przybywało i rodziły się też nowe potrzeby. W lipcu 2001r. na 12-to dniowym obozie sportowym w Siemiatyczach dla zaprzyjaźnionych adeptów karate, zrodziła się idea stworzenia Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Było to podyktowane bardzo dużym zainteresowaniem, jakim cieszył się obóz (wzięło w nim udział 48 osób), ciągłymi apelami dorosłych miłośników sztuki karate oraz rodziców młodszych adeptów o możliwość poznania rywalizacji sportowej, a przede wszystkim historii i kultury kraju, z którego pochodzi ta sztuka.
Tak, więc po intensywnym nakłanianiu przez ćwiczących oraz rozmowach między instruktorami, w sierpniu 2001 roku zawiązało się Stowarzyszenie otrzymując rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Była to organizacja non profit, nastawiona przede wszystkim na szerzenie kultury japońskiej oraz karate w jego tradycyjnej, jak również sportowej formie.
Dzisiaj tamte tradycje podtrzymuje Akademia Sztuk Walki MICHI. Większość pomysłodawców i założycieli MICHI poprzez sport trafiło do karate i rozwijało swoje zainteresowania związane z Japonią, a teraz chce się nimi podzielić z innymi oraz zarazić ich pasją swojego życia.
Od tamtego czasu regularnie 2 razy do roku odbywają się obozy szkoleniowe dla naszych uczniów.
W 2002 roku otworzyliśmy kolejną sekcję, tym razem w Ursusie. Wtedy też Klub wstąpił do Polskiej Federacji RyuTe i od tej pory RyuTe Kempo Karate jest naszą bazą w poznawaniu sztuk walki. Stało się to po seminarium w USA, na które został zaproszony nasz Sensei, jako jeden z kilku czarnych pasów z Polski, a które prowadził Taika Seiyu Oyata (10 DAN), spadkobierca rodowych okinawskich sztuk walki. Mistrz Oyata wywarł tak ogromne wrażenie na Sensei, że postanowił On w pełni poświęcić swoje studia nad sztukami walki właśnie RyuTe.

W 2002 roku odnowiliśmy swój kontakt z Sensei Leszkiem Drewniakiem (6 DAN Shotokan) – legendą i prekursorem Karate w Polsce, z którym współpracowaliśmy aż do jego śmierci w 2007 roku.

W 2004 roku zaczęliśmy prowadzić zajęcia dla grup przedszkolnych, które cieszą się powodzeniem do dzisiaj. W 2006 roku otworzyliśmy sekcję w Piastowie.

Do Klubu należy bardzo szeroki zarówno pod względem wieku, jak i wykształcenia przekrój społeczności Warszawy, Piastowa i Pruszkowa, co sprzyja integracji młodzieży z różnych szkół oraz dorosłych. Zawiązują się przyjaźnie na całe życie, ludzie spędzają ze sobą czas nie tylko na treningach, ale również i poza nimi, spotykają się po szkole lub po pracy by pobyć w miłym, kulturalnym i spokojnym towarzystwie. Gdyż esencją karate wcale nie jest walka, ale przede wszystkim samokontrola, pomoc potrzebującym i przychylność innym ludziom. To są główne cechy, jakich uczy karate. Tak, więc karate na pewno nie uczy agresji, której za dużo już jest w dzisiejszym świecie, uczy jak jej unikać, a w ostateczności jak się przed nią bronić w myśl maksymy Gichina Funakoshi – popularyzatora tej pięknej sztuki walki i sztuki życia „Karate ni sente nashi”. I właśnie tego chcemy uczyć ludzi.

"Każdemu, kto pragnie studiować karate, należy wpierw stworzyć możliwość pojęcia jego istoty, a potem zrozumienia, do czego właściwie ono służy."

Gichin Funakoshi

Wypełnienie nadmiaru wolnego czasu i nauczenie młodzieży, że każdy nawet najmłodszy może mieć udział w rozwijaniu jakiegoś przedsięwzięcia jest założeniem „MICHI” i dzięki temu Klub może prężnie działać.

Nasi członkowie prowadzą od 9 lat zajęcia „Zimy i Lata w Mieście” na terenie Pruszkowa oraz Dzielnicy Warszawa – Ursus oraz uczestniczą w Dniach Ursusa i Pruszkowa, w Festynach Familijnych, Dniach Kultury Japońskiej. Oprócz działalności czysto sportowej, organizujemy także imprezy kulturalno – oświatowe na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Wyjątkowym sukcesem jest współpraca z licznymi organizacjami kulturalno oświatowymi:

- Japonistyka na UW, Ambasada Japonii w Warszawie, udowo, udowo

oraz wieloma innymi zajmującymi się krzewieniem kultury i oświaty w gronie dzieci i młodzieży.

MICHI w języku japońskim znaczy „DROGA”. Jest to droga, którą sami wybieramy, i której staramy się być wierni, bo to droga na całe życie – droga samokształcenia.

Sensei Grzegorz Goworek