etykieta dojo

1.

Dojo RyuTe nie jest zwykłą salą, ale miejscem, gdzie studiowane są zasady sztuk walki. Najważniejsza jest właściwa postawa uczniów do samych siebie i nauczyciela.

2.

Wyłącznie od Sensei zależy, czy zechce Cię nauczać.

3.

Przed wejściem do Dojo należy sprawdzić swój wygląd, potem wchodząc pozostawić klapki porządnie przy brzegu sali. Następnie Witami się z Sensei wykonując ukłon, co symbolizuje naszą gotowość do treningu. Jest to także pozdrowienie wszystkich współćwiczących i nie jest już potrzebne witanie się po kolei ze wszystkimi.

4.

Na chwilę przed rozpoczęciem treningu powinno się usiąść w seiza i skoncentrować się. Wtedy przygotowujemy się do zajęć i pozostawiamy wszystkie troski dnia codzinnego poza sobą, aby jak najlepiej skorzystać z treningu.

5.

Kiedy rozpoczyna się trening, uczniowie siedzą w seiza przed nauczycielem w jednym lub kilku rzędach. Najwyżsi stopniem siadają z lewej strony nauczyciela. Następnie uczniowie i nauczyciel robią ukłon w kierunku shomen (ukłon jest symbolem szacunku dla tradycji i zasad RyuTe). Następnie uczniowie i nauczyciel pozdrawiają się wzajemnie ukłonem.

6.

> Spóźniony uczeń siada z boku w seiza i czeka na zgodę nauczyciela na włączenie się do ćwiczeń. Wtedy kłania się i zaczyna trening. Jeżeli nauczyciel przez dłuższy czas nie zauważa siedzącego, może on po ukłonie sam dołączyć do ćwiczących.

7.

Zawsze, gdy nauczyciel tłumaczy nową technikę uczniowie powinni jak najszybciej wrócić na swoje miejsca i usiąść w seiza. Po objaśnieniu kłaniają się nauczycielowi, a następnie wracają do ćwiczeń.

8.

Jeżeli nauczyciel wywoła ucznia do demonstracji techniki, ten powinien ukłonić się mu ze swojego miejsca i szybko do niego podejść. Po zakończonym pokazie, uczeń powinien cofnąć się, ukłonić się ponownie w pozycji i powrócić na swoje miejsce.

9.

Uczeń, Któremu nauczyciel objaśnia technikę powinien usiąść w seiza i uważnie obserwować. Uczeń zawsze kłania się nauczycielowi po demonstracji. Podczas demonstracji skierowanej do jednego z uczniów inni także mogą usiąść w seiza i obserwować. Po zakończeniu demonstracji kłaniają się nauczycielowi.

10.

W celu zadania pytania nauczycielowi w czasie treningu należy podejść do niego i ukłonić się w pozycji stojącej. Nie wolno wołać z daleka.

11.

Jeżeli uczeń musi opuścić Dojo w trakcie treningu, należy wcześniej poinformować o tym nauczyciela.

12.

Ćwiczenia należy wykonywać z powagą i bez dyskusji. W Dojo ograniczamy rozmowę do absolutnego minimum koncentrując się całkowicie na pracy.

13.

Gi (ubranie treningowe) powinno być zawsze czyste. Niedozwolone jest używanie podartego Gi lub uczestniczenie w treningu w Gi bez oznaczeń Federacji (naszywki) oraz posiadanego stopnia (chyba, że oczekujemy na kolejny pas od Sensei). Nie wolno także zostawiać w nieładzie przyrządów treningowych (Bo, Sai, Tarcze). Powinny być zawsze złożone w wyznaczonym miejscu.

14.

W Dojo podczas treningu zdejmujemy wszelką biżuterię (pierścionki, obrączki, dlugie kolczyki i łańcuszki). Zabronione jest jedzenie i picie oraz żucie gumy. Przed wejściem należy wyłączyć telefon komórkowy oraz inne urządzenie mogące rozpraszać współćwiczących (jeśli czekamy na ważny telefon, powinniśmy go wyciszyć i poinformować o tym nauczyciela). Niedozwolone jest również uczestniczenie w zajęciach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

15.

Sprzątanie i utrzymywanie Dojo w czystości jest honorem i zaszczytnym obowiązkiem każdego ucznia.

16.

Bez osobistej zgody Sensei, Dojo nie może być użyte do innych celów niż praktyka RyuTe.

17.

Nauka sztuki walki jest możliwa tylko w atmosferze wzajemnego zaufania oraz szacunku, który żywi się wobec swojego Sensei. Techniki nie można podpatrzyć i w efekcie zapomnieć o nauczycielu. Uczeń musi zrozumieć, że nauczyciel naprawdę zaczyna uczyć dopiero, kiedy uczeń cechuje się lojalnością i dojrzałością.

Zasady dla osób z zewnątrz pragnących obejrzeć trening RyuTe

1.

W czasie trwania treningu obserwator powinien siedzieć lub stać. Niedopuszczalne jest pokładanie się na sali ani przyjmować lekceważącej pozycji. Nie wolno chodzić po Dojo, pić, jeść, żuć gumy, rozmawiać, używać telefonu, i innych urządzeń. Robienie zdjęć jest możliwe wyłącznie za osobistą zgodą prowadzącego.

2.

Osoby, które nie wiedzą jak zachować się w poszczególnych sytuacjach, powinny zapytać starszego ucznia albo nauczyciela.